Centrum inwestycji - ośrodek inwestycji, jednostka w przedsiębiorstwie wydzielona pod względem zużywanego kapitału. W przeciwieństwie do np. centr kosztów i przychodów, gdzie obiektem...

Centrum kosztów – miejsce powstawania kosztów w organizacji, które nie wpływa bezpośrednio na powstawanie przychodu organizacji. Typowymi centrami kosztów są działy B+R, marketingu czy obsługi...

Centrum przychodów – ośrodek odpowiedzialności za przychody . W centrach przychodów menedżer jest odpowiedzialny za osiągnięcie planowanych przychodów i nie ma wpływu na kształtowanie cen oraz...

Centrum zysków - część korporacji , która bezpośrednio powiększa jej zyski (ang. profit ). Każde centrum zysków w firmie jest traktowane jako oddzielny biznes, wobec tego zyski lub straty są...

Centrum kosztów – miejsce powstawania kosztów w organizacji, które nie wpływa bezpośrednio na powstawanie przychodu organizacji. Typowymi centrami kosztów są działy B+R, marketingu czy obsługi...

Centrum inwestycji - ośrodek inwestycji, jednostka w przedsiębiorstwie wydzielona pod względem zużywanego kapitału. W przeciwieństwie do np. centr kosztów i przychodów, gdzie obiektem...

Centrum zysków - część korporacji , która bezpośrednio powiększa jej zyski (ang. profit ). Każde centrum zysków w firmie jest traktowane jako oddzielny biznes, wobec tego zyski lub straty są...

Centrum przychodów – ośrodek odpowiedzialności za przychody . W centrach przychodów menedżer jest odpowiedzialny za osiągnięcie planowanych przychodów i nie ma wpływu na kształtowanie cen oraz...