Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

Opłaty półkowe – należności nakładane przez duże sieci handlowe na swoich dostawców za obecność ich produktów w super- i hipermarketach. Są to nielegalne opłaty marketingowe i logistyczne...

Zależność między ceną a kosztem – zależność, jaka występuje pomiędzy kosztem wyprodukowania danego produktu lub usługi a jego ceną...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

Utarg całkowity – łączny przychód przedsiębiorstwa uzyskany ze sprzedaży towar ów w określonym czas ie. Tak więc przy stałej cenie sprzedaży, utarg całkowity będzie wzrastał wraz ze wzrostem...

Utarg krańcowy - zmiana utargu całkowitego wynikająca ze wzrostu sprzedaży o jedną sztukę produktu (towaru). Wyraża się wzorem: gdzie: U k - utarg krańcowy, ΔU c - zmiana utargu całkowitego, Δp ...

Utarg przeciętny – utarg przypadający na określoną jednostkę. Utarg ten występuje wówczas, gdy dane przedsiębiorstwo ma niewielki udział w ogólnej podaży danego produktu na rynku, nie jest w stanie...

Zależność między ceną a kosztem – zależność, jaka występuje pomiędzy kosztem wyprodukowania danego produktu lub usługi a jego ceną...