Cash management – część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych, mającą na celu zapewnienie wystarczającej płynności , co jest...

Cash management – część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych, mającą na celu zapewnienie wystarczającej płynności , co jest...

Kasa – stanowisko (miejsce) wyznaczone i odpowiednio przygotowane w celu przechowywania, przyjmowania i wydawania pieniędzy w placówkach prowadzących działalność gospodarczą . Zazwyczaj są to...

Cash manager – osoba odpowiedzialna za cash management organizacji. Zajmuje się głównie sprawami związanymi z krótkoterminowymi przepływami finansowymi i z rezerwami gotówkowymi. Często cash...

Kasjer – Pracownik obsługujący kasę , czyli stanowisko (miejsce) wyznaczone i odpowiednio przygotowane w celu przechowywania, przyjmowania i wydawania pieniędzy w placówkach prowadzących...

Kasa – stanowisko (miejsce) wyznaczone i odpowiednio przygotowane w celu przechowywania, przyjmowania i wydawania pieniędzy w placówkach prowadzących działalność gospodarczą . Zazwyczaj są to...

Kasjer – Pracownik obsługujący kasę , czyli stanowisko (miejsce) wyznaczone i odpowiednio przygotowane w celu przechowywania, przyjmowania i wydawania pieniędzy w placówkach prowadzących...

Raport kasowy ( RK ) – Dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym. Jest to dokument zbiorczy operacji kasowych w ciągu określonego okresu, potwierdzonych dokumentami: KP (kasa przyjmie) –...

RK

Raport kasowy ( RK ) – Dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym. Jest to dokument zbiorczy operacji kasowych w ciągu określonego okresu, potwierdzonych dokumentami: KP (kasa przyjmie) –...

Skarbnik – osoba stojąca najczęściej na czele tzw. departamentu skarbowego organizacji. Stanowisko to cechuje się zwykle bardzo szerokim zakresem obowiązków, a skarbnik może ingerować w niemal...

Skarbnik – osoba stojąca najczęściej na czele tzw. departamentu skarbowego organizacji. Stanowisko to cechuje się zwykle bardzo szerokim zakresem obowiązków, a skarbnik może ingerować w niemal...