CAx

CAx ( komputerowe wspomaganie ) - klasa narzędzi i systemów wykorzystujących technologię komputerową do pomocy w wielu różnych aspektach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), w tym...

CAx ( komputerowe wspomaganie ) - klasa narzędzi i systemów wykorzystujących technologię komputerową do pomocy w wielu różnych aspektach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), w tym...

CAx ( komputerowe wspomaganie ) - klasa narzędzi i systemów wykorzystujących technologię komputerową do pomocy w wielu różnych aspektach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), w tym...

CAx ( komputerowe wspomaganie ) - klasa narzędzi i systemów wykorzystujących technologię komputerową do pomocy w wielu różnych aspektach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), w tym...

CAx ( komputerowe wspomaganie ) - klasa narzędzi i systemów wykorzystujących technologię komputerową do pomocy w wielu różnych aspektach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), w tym...

BEM

Metoda elementów brzegowych – zaawansowana matematycznie metoda obliczeń fizycznych, która wykorzystuje rozwiązanie fundamentalne równania różniczkowego, przy czym aproksymacja następuje tylko na...

BIM

Modelowanie informacji o budynku – oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiające cyfrowe odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Model budowli...

Metoda elementów brzegowych – zaawansowana matematycznie metoda obliczeń fizycznych, która wykorzystuje rozwiązanie fundamentalne równania różniczkowego, przy czym aproksymacja następuje tylko na...

Modelowanie informacji o budynku – oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiające cyfrowe odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Model budowli...

CAD

Komputerowe wspomaganie projektowania ( projektowanie wspomagane komputerowo , komputerowo wspomagane projektowanie ) – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu...

Komputerowa deska...

CAE

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ( komputerowo wspomagana inżynieria , komputerowo wspomagane konstruowanie ) – oprogramowanie komputerowe wspomagające prace inżyniera takie jak CAD z...

CAM

Komputerowe wspomaganie wytwarzania ( wytwarzanie wspomagane komputerowo , komputerowo wspomagane wytwarzanie ) – system komputerowy, który ma za zadanie integrację fazy projektowania i...

CAP

Komputerowo wspomagane planowanie procesów ( komputerowo wspomagane planowanie , systemy komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych ) – oprogramowanie stosowane w zarządzaniu...

Komputerowo wspomagane planowanie procesów ( komputerowo wspomagane planowanie , systemy komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych ) – oprogramowanie stosowane w zarządzaniu...

CAQ

Komputerowe wspomaganie sterowania jakością ( komputerowo wspomagane sterowanie jakością , komputerowo wspomagana kontrola jakości ) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania...

CAS

Komputerowe wspomaganie symulacji – klasa systemów CAx, dzięki którym można przeprowadzić: symulacje zjawisk podczas powstawania produktu MES , symulacje obróbki w systemach rodzaju CAP (ang.

CASE – oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania. Do funkcji CASE należy: analiza, projektowanie i programowanie. Narzędzia CASE automatyzują metody...

Cecha konstrukcyjna – w CAD predefiniowany obiekt charakterystyczny, taki jak: powierzchnia płaska, powierzchnia walcowa, dwie powierzchnie równoległe, próg, gwint, szczelina, otwór, rowek itd.

CIM

Komputerowo zintegrowane wytwarzanie ( zintegrowane wspomaganie wytwarzania ) – obejmuje wszystkie aspekty wytwarzania wspomaganego przez komputer, systemy wspomagania logistyki i technologii...

CNC

Komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych – układ sterowania numerycznego, wyposażony w mikrokomputer, który można dowolnie interaktywnie zaprogramować. Układy CNC sterują obsługą graficznego...

Mechanika komputerowa – pojęcie techniczne, wiążące mechanikę klasyczną i wytrzymałość materiałów z możliwościami obliczeń komputerowych. Mechanika komputerowa najczęściej wiązana jest z...

Komputerowe wspomaganie projektowania ( projektowanie wspomagane komputerowo , komputerowo wspomagane projektowanie ) – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu...