Bilans – dokument obrazujący stan i strukturę posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku ( Aktywa ) oraz wskazuje na źródła jego finansowania ( Pasywa ). Bilans należy do obowiązkowych sprawozdań...

Bilans – dokument obrazujący stan i strukturę posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku ( Aktywa ) oraz wskazuje na źródła jego finansowania ( Pasywa ). Bilans należy do obowiązkowych sprawozdań...

Bilans – dokument obrazujący stan i strukturę posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku ( Aktywa ) oraz wskazuje na źródła jego finansowania ( Pasywa ). Bilans należy do obowiązkowych sprawozdań...

Aktywa ( środki gospodarcze ) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości...

Aktywa ( środki gospodarcze ) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości...

Konto bilansowe – konta księgowe, które służą do rejestracji stanu i zmian składników bilansu , tj. środków gospodarczych i źródeł ich finansowania ( aktywów i pasywów ). Zadaniem kont bilansowych...

Konto bilansowe – konta księgowe, które służą do rejestracji stanu i zmian składników bilansu , tj. środków gospodarczych i źródeł ich finansowania ( aktywów i pasywów ). Zadaniem kont bilansowych...

Pasywa – część Bilans u podmiotu gospodarczego, która obrazuje źródła finansowania składników majątkowych ( aktywów ). Jest to też termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku...

Pasywa – część Bilans u podmiotu gospodarczego, która obrazuje źródła finansowania składników majątkowych ( aktywów ). Jest to też termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku...

Pasywa – część Bilans u podmiotu gospodarczego, która obrazuje źródła finansowania składników majątkowych ( aktywów ). Jest to też termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku...

Aktywa ( środki gospodarcze ) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości...

Aktywa ( środki gospodarcze ) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości...