Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i...

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i...

ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji ( ABI ) – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę...

Rozliczalność – jedna z podstawowych funkcji bezpieczeństwa zapewniająca, że określone działanie dowolnego podmiotu może być jednoznacznie przypisane temu podmiotowi. W bezpieczeństwie...

Administrator bezpieczeństwa informacji ( ABI ) – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę...

Anonimowość – niemożność identyfikacji tożsamości jednostki pośród innych członków danej społeczności, wprost w odniesieniu do osoby albo do pochodzącego od niej przedmiotu (utworu). O anonimowości...

Anonimowość – niemożność identyfikacji tożsamości jednostki pośród innych członków danej społeczności, wprost w odniesieniu do osoby albo do pochodzącego od niej przedmiotu (utworu). O anonimowości...

Uwierzytelnianie (niepoprawnie autentykacja ) – proces polegający na zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział w wymianie danych...

Autoryzacja – Funkcja bezpieczeństwa , która potwierdza, czy dany podmiot jest uprawniony do korzystania z żądanego zasobu. Dla określenia uprawnień danego podmiotu konieczne jest najpierw...

Autoryzacja – Funkcja bezpieczeństwa , która potwierdza, czy dany podmiot jest uprawniony do korzystania z żądanego zasobu. Dla określenia uprawnień danego podmiotu konieczne jest najpierw...

Autoryzacja – Funkcja bezpieczeństwa , która potwierdza, czy dany podmiot jest uprawniony do korzystania z żądanego zasobu. Dla określenia uprawnień danego podmiotu konieczne jest najpierw...

Dostępność – w znaczeniu informatycznym cecha informacji stanowiąca, że tylko upoważnione osoby mogą z niej skorzystać w danym miejscu i czasie. Jedna z podstawowych właściwości bezpieczeństwa...

BMIS - biznesowy model zapewniający holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji , oraz wspólny język dla bezpieczeństwa informacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie...

BMIS - biznesowy model zapewniający holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji , oraz wspólny język dla bezpieczeństwa informacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie...

CISO - angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym i odpowiedzialnym głównie za bezpieczeństwo informatyczne. Zobacz też...

CISO - angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym i odpowiedzialnym głównie za bezpieczeństwo informatyczne. Zobacz też...

Poufność – Funkcja bezpieczeństwa wskazująca obszar, w którym dane nie powinny być udostępniane lub ujawniane nieuprawnionym osobom, procesom lub innym podmiotom. W bezpieczeństwie...

Ochrona z kontrolą dostępu - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą C2. Udostępnia prowadzenie dla każdego użytkownika indywidualnie dziennika zdarzeń...

Integralność danych ( spójność danych ) – Funkcja bezpieczeństwa polegająca na tym, że dane zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób. * W technice informatycznej i...

Ochrona uznaniowa - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony C1. Zapewnia elementarne bezpieczeństwo użytkownikom pracującym w środowisku wieloużytkownikowym i...

Dostępność – w znaczeniu informatycznym cecha informacji stanowiąca, że tylko upoważnione osoby mogą z niej skorzystać w danym miejscu i czasie. Jedna z podstawowych właściwości bezpieczeństwa...