Bezpieczeństwo fizyczne – zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak: pożar, powódź, kradzież...

Bezpieczeństwo fizyczne – zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak: pożar, powódź, kradzież...

Kontrola dostępu – system polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację...

System kontroli dostępu - zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu...

System alarmowy - zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem ( system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). Systemy alarmowe nie są...

Systemy dozorowe ( systemy telewizji przemysłowej , systemy telewizji dozorowej ) - system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie...

Systemy dozorowe ( systemy telewizji przemysłowej , systemy telewizji dozorowej ) - system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie...

Firmy Ochroniarskie – przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową ochroną osób i mienia, z których usług korzystają zarówno firmy i organizacje , jak i osoby...

Kontrola dostępu – system polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację...

Ochrona – Usługa ochroniarska polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia usługobiorcy. Ochrona obejmuje: bezpośrednią ochronę fizyczną - stałą lub doraźną, polegająca na stałym dozorze...

Ochrona przeciwporażeniowa - cykl działań oraz instalacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy z urządzeniami zasilanymi...

Ochroniarz ( strażnik , Pracownik Ochrony , Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia ) – Zawód wykonywany przez osobę zatrudnioną w agencji ochrony i zajmującą się zapewnianiem bezpieczeństwa i...

Ochroniarz ( strażnik , Pracownik Ochrony , Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia ) – Zawód wykonywany przez osobę zatrudnioną w agencji ochrony i zajmującą się zapewnianiem bezpieczeństwa i...

Ochroniarz ( strażnik , Pracownik Ochrony , Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia ) – Zawód wykonywany przez osobę zatrudnioną w agencji ochrony i zajmującą się zapewnianiem bezpieczeństwa i...

Ubezpieczenie nieruchomości ( ubezpieczenie mienia ) – rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo...

Ochrona – Usługa ochroniarska polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia usługobiorcy. Ochrona obejmuje: bezpośrednią ochronę fizyczną - stałą lub doraźną, polegająca na stałym dozorze...

Firmy Ochroniarskie – przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową ochroną osób i mienia, z których usług korzystają zarówno firmy i organizacje , jak i osoby...

Ochroniarz ( strażnik , Pracownik Ochrony , Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia ) – Zawód wykonywany przez osobę zatrudnioną w agencji ochrony i zajmującą się zapewnianiem bezpieczeństwa i...

Ochroniarz ( strażnik , Pracownik Ochrony , Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia ) – Zawód wykonywany przez osobę zatrudnioną w agencji ochrony i zajmującą się zapewnianiem bezpieczeństwa i...

Ochroniarz ( strażnik , Pracownik Ochrony , Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia ) – Zawód wykonywany przez osobę zatrudnioną w agencji ochrony i zajmującą się zapewnianiem bezpieczeństwa i...