ArchiMate (wymowa: ahr-ki-meyt ) – otwarty i niezależny język modelowania architektury korporacyjnej wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej...

UML ( Zunifikowany Język Modelowania ) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie...

OBASHI – metodyka zapewniająca framework i narzędzia do rejestrowania, zobrazowania i modelowania relacji, zależności oraz przepływu danych między zasobami biznesu a IT. Jest to formalny i...

OBASHI – metodyka zapewniająca framework i narzędzia do rejestrowania, zobrazowania i modelowania relacji, zależności oraz przepływu danych między zasobami biznesu a IT. Jest to formalny i...

SABSA – metodyka służąca opracowaniu bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa zorientowanego na ryzyko oraz architektury zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego (ang. information assurance ), a...

SABSA – metodyka służąca opracowaniu bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa zorientowanego na ryzyko oraz architektury zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego (ang. information assurance ), a...

SqEME - otwarty standard rozwoju architektury korporacyjnej ukierunkowany na procesy . Prezentuje procesy z perspektywy czterech komplementarnych „okien” (ang. windows ). Właścicielem standardu...

SqEME - otwarty standard rozwoju architektury korporacyjnej ukierunkowany na procesy . Prezentuje procesy z perspektywy czterech komplementarnych „okien” (ang. windows ). Właścicielem standardu...

TOGAF – sprawdzona metodyka i framework dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną...

TOGAF – sprawdzona metodyka i framework dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą informacyjną...

UML

UML ( Zunifikowany Język Modelowania ) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie...

UML ( Zunifikowany Język Modelowania ) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie...