APM

APM - Stowarzyszenie Project Management w Wielkiej Brytanii; jest członkiem założycielem IPMA ( Intenational Project Management Association ). Członkowie APM pracują w ponad 100 krajach na całym...

APM - Stowarzyszenie Project Management w Wielkiej Brytanii; jest członkiem założycielem IPMA ( Intenational Project Management Association ). Członkowie APM pracują w ponad 100 krajach na całym...

APMBoK - podstawowe źródło wiedzy na temat tzw. Pięciu Wymiarów Profesjonalizmu APM . Definiuje obszary potrzebne do efektywnego zarządzania projektami oraz tworzy podstawy pod tworzenie...

APM (Association for Project Management) Certified International Project Manager Senior Project Manager Certified Project Manager Associate Project Management Professional Bibliografia Oficjalna...