Ładu MSP - jedna z trzech głównych koncepcji MSP , określająca podejście organizacji do zarządzania programem . Pozwala organizacji wykreować właściwych przywódców , zespół realizujący program...

Ładu MSP - jedna z trzech głównych koncepcji MSP , określająca podejście organizacji do zarządzania programem . Pozwala organizacji wykreować właściwych przywódców , zespół realizujący program...

Ładu MSP - jedna z trzech głównych koncepcji MSP , określająca podejście organizacji do zarządzania programem . Pozwala organizacji wykreować właściwych przywódców , zespół realizujący program...

Zarządzanie korzyściami – temat ładu MSP obejmujący identyfikację, definiowanie, śledzenie, realizację i optymalizację korzyści w ramach programu i/lub poza nim.

Macierz wpływ/zainteresowania - graficzne przedstawienie kategoryzacji interesariuszy w zależności od wpływu (ang. influence ) na program i zainteresowania (ang. interest ) rezultatem programu.

Przywództwo i angażowanie interesariuszy – temat ładu MSP , który wywodzi się z zasady przewodzenia zmianie . Temat ten obejmuje obszar zarządzania programem związany z całością aktywności...

Przywództwo i angażowanie interesariuszy – temat ładu MSP , który wywodzi się z zasady przewodzenia zmianie . Temat ten obejmuje obszar zarządzania programem związany z całością aktywności...

Macierz wpływ/zainteresowania - graficzne przedstawienie kategoryzacji interesariuszy w zależności od wpływu (ang. influence ) na program i zainteresowania (ang. interest ) rezultatem programu.

POTI – model wykorzystywany przy opracowaniu Modelu Docelowego , jako sposób określenia tego, co ma się zmienić, gdy wszystkie projekty w ramach programu będą zakończone. POTI określa zakres...

Organizacja programu – temat Ładu MSP . Przedstawia on kluczowe elementy organizacji, rozumianej w kategoriach hierarchii zależności organizacyjnych, niezbędne do skutecznego realizowania programu...

Planowanie i kontrola – temat Ładu MSP . Jest to obszar zarządzania, który stanowi klucz do sukcesu każdego programu stąd jako temat Ładu powinien być w centrum uwagi osób zarządzających programem.

Planowanie i kontrola – temat Ładu MSP . Jest to obszar zarządzania, który stanowi klucz do sukcesu każdego programu stąd jako temat Ładu powinien być w centrum uwagi osób zarządzających programem.

Planowanie i kontrola – temat Ładu MSP . Jest to obszar zarządzania, który stanowi klucz do sukcesu każdego programu stąd jako temat Ładu powinien być w centrum uwagi osób zarządzających programem.

POTI – model wykorzystywany przy opracowaniu Modelu Docelowego , jako sposób określenia tego, co ma się zmienić, gdy wszystkie projekty w ramach programu będą zakończone. POTI określa zakres...

Organizacja programu – temat Ładu MSP . Przedstawia on kluczowe elementy organizacji, rozumianej w kategoriach hierarchii zależności organizacyjnych, niezbędne do skutecznego realizowania programu...

Organizacja programu – temat Ładu MSP . Przedstawia on kluczowe elementy organizacji, rozumianej w kategoriach hierarchii zależności organizacyjnych, niezbędne do skutecznego realizowania programu...

ang. Programme vision Wizja Programu - uzgodniony ogólny opis, który identyfikuje pożądaną zmianę biznesową, którą organizacja chce osiągnąć poprzez zrealizowanie programu. Dokument stanowiący zapis...