Dział poświęcony jest zagadnieniom związanym z odpowiednim zorganizowaniem pracy firmy. Można tutaj odnaleźć informacje dotyczące zarządzania biurem, nieruchomościami firmy, flotą transportową a także podział stanowisk w działach administracji, zadania i obowiązki poszczególnych osób.

203 hasła

Można tu znaleźć informacje o metodykach służących zapewnieniu bezpieczeństwa informacji, przydatne wiadomości na temat bezpieczeństwa fizycznego czy teleinformatycznego, jak również objaśnienia norm serii ISO/IEC czy opis stanowisk w organizacji związanych z bezpieczeństwem.

159 haseł
Encyklopedia

Zarządzanie finansami

Finansowe aspekty zarządzania, takie jak: wskaźniki finansowe, certyfikaty i uprawnienia finansowe czy podatki. Znajdują się tutaj także artykuły dotyczące teorii i modeli finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym. W tym miejscu publikowane są również hasła dotyczące ubezpieczeń, stanowisk w finansach czy inwestycjach.

602 hasła

Zarządzanie jakością IT, systemy informatyczne, oprogramowanie biznesowe i inżynieria oprogramowania – to przykładowe zagadnienia, którym poświęcony jest dział Zarządzanie informatyką. Z haseł i artykułów można dowiedzieć się także o nadzorze IT, interakcji człowieka z komputerem czy wsparciu użytkowników IT.

3747 haseł

W tym miejscu publikowane są informacje dotyczące zarządzania jakością, takie jak Total Quality Management, normy jakości ISO 9000, Kaizen, Six Sigma. Znajdują się tutaj również wiadomości o zarządzaniu wydajnością, dojrzałością czy jakością w IT. Dzięki artykułom zamieszczonym w tym dziale dowiedzieć można się także o kontroli jakości, metodach zarządzania jakością i statystycznym sterowaniu procesami.

460 haseł

Dział poświęcony jest zagadnieniom logistycznym, takim jak zarządzanie dostawą, dystrybucją, odzyskiem czy transportem. Odnaleźć można tutaj także informacje o certyfikatach w logistyce czy procesach logistycznych. Nie zabraknie również informacji o zasadach magazynowania i zarządzania magazynowaniem.

297 haseł

Od definicji produktu, marketingu czy popytu i podaży, poprzez rodzaje marketingu aż do badań i strategii marketingowych – artykuły i wiadomości o tej tematyce publikowane są w tym dziale. Zawiera on także opisy strategii sprzedażowych i standardy zarządzania sprzedażą.

129 haseł
Encyklopedia

Zarządzanie ogólne

Istnieją pojęcia, metody i koncepcje, które bez względu na przedmiot zarządzania, są wspólne. O ogólnych aspektach zarządzania, takich jak kultura organizacji, funkcje zarządzani czy pojęcia fundamentalne dowiedzieć można się z informacji, artykułów i wiadomości publikowanych w dziale Zarządzanie ogólne.

675 haseł

Czym jest projekt? Jakie są standardy zarządzania projektem? Do czego służy Strenght Deployment Inventory? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomocne będą informacje zamieszczone w tym dziale. Z artykułów dowiedzieć można się również czym jest PRINCE2, SCRUM czy Komitet Sterujący.

1451 haseł

Co ma wpływ na wielkość kosztów produkcji? Czym są izokoszta albo CAx? Poza informacjami pomocnymi w znalezieniu odpowiedzi na te pytania w dziale zarządzanie wytwarzaniem można odnaleźć także wiadomości o tym jak i w którym momencie kontrolować jakość produktu, w jaki sposób planować i sterować produkcją lub monitorować poziom odpadów. Artykuły dostarczają wiedzy o wszystkich etapach i istotnych elementach procesu produkcji.

218 haseł

Dział HR w przedsiębiorstwie nie jest odpowiedzialny jedynie za rekrutowanie. Zarządzanie zasobami ludzkimi ma wiele innych zadań. O wielu z nich, na przykład socjologii organizacji, szkoleniach, walce ze stresem, ocenie pracowników dowiedzieć można się z artykułów i wiadomości publikowanych w tym dziale.

868 haseł

Działalność przedsiębiorstwa regulowana jest licznymi przepisami prawnymi. Do prawidłowego funkcjonowania firmy niezbędna jest nie tylko wiedza na temat produkcji czy marketingu ale także znajomość przepisów prawa pracy, prawa finansowego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie środowiska. Te i wiele innych prawnych aspektów działalności przedsiębiorstwa opisane zostały w tym dziale.

271 haseł