Zmiana pilna (ITIL) Przekierowano ze strony: emergency change ang. emergency change

Zmiana pilna - określona w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) zmiana, która musi być wprowadzona najszybciej jak to możliwe, na przykład rozwiązanie poważniejszego incydentu (ang. major incident) lub wdrożenie poprawki bezpieczeństwa. W procesie zarządzania zmianami zazwyczaj są zdefiniowane procedury obsługi pilnych zmian.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.