Prawo gospodarcze Przekierowano ze strony: economic law ang. economic law

Prawo gospodarcze - dziedzina prawa regulująca działalność gospodarczą. Określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.

Spis treści

Prawo gospodarcze jako odrębna gałąź prawa

Niezależność prawa gospodarczego została ustanowiona podczas XXI Kongresu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w 1959 roku. Została ona skodyfikowana dekretami Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz Rady Ministrów ZSRR w latach 1970-1975 oraz sfinalizowana w konstytucji ZSRR z 1977 roku.

Teoria ta miała odpowiadać zapoczątkowanemu w 1917 roku modelowi państwa regulującego działalność gospodarczą, które pełniło funkcję pracodawcy, regulatora, mediatora oraz sędziego. W modelu tym brak było miejsca na inne, niż państwowe formy prowadzenia działalności gospodarczej. Taka gospodarka nie przewidywała wolnego kształtowania stosunków prawnych między uczestnikami obrotu gospodarczego. W takiej sytuacji nie miało znaczenia, czy regulacje prawne mają charakter publiczno- czy prywatnoprawny, istniała jedna regulacja zwana prawem gospodarczym.

Prawo gospodarcze w Polsce

Prawo gospodarcze było koncepcją zapoczątkowaną przez ZSRR oraz komunistyczną Czechosłowację. Po 1945 roku, wraz z narzuceniem komunistycznej doktryny gospodarczej zostało wprowadzone także w Polsce. Pojęcie przestało istnieć po upadku systemu komunistycznego w 1989 roku. Pojawiły się wtedy prywatne podmioty obrotu gospodarczego, a państwo zaczęło mieć ograniczoną rolę w gospodarce.

Prawo gospodarcze w dzisiejszych czasach

Obecnie prawo gospodarcze regulują dwie dziedziny prawa:

Po nacjonalizacji większość przedsiębiorstw stała się własnością państwową, przez co instrumenty cywilnoprawne straciły na znaczeniu. Oficjalną formą stosunków cywilnoprawnych była umowa, a rozstrzyganiem sporów zajmował się istniejący do 1990 roku Państwowy Arbitraż Gospodarczy.

Po 1989 roku rozpoczęto usuwanie z polskiego systemu prawnego pojęć związanych z gospodarką nakazowo-rozdzielczą. Zaczęto przywracać przedwojenne instytucje prawa handlowego, uchylone przez władze komunistyczne oraz przejmować wykształcone po wojnie instytucje z systemów zachodnich, które rozwijały się w systemie gospodarki rynkowej. Obecność państwa w gospodarce do dziś nie została całkowicie wyeliminowana.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.