Wczesne wsparcie powdrożeniowe (ITIL) Przekierowano ze strony: early life support ang. early life support, ELS

Wczesne wsparcie powdrożeniowe - etap w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) cyklu życia usługi występujący na końcu wdrożenia i przed pełnym przyjęciem usługi do eksploatacji. W trakcie wczesnego wsparcia powdrożeniowego (ang. ELS), dostawca usług wykonuje przegląd kluczowych wskaźników wydajności (ang. KPI-s), poziomów usługi oraz progów ostrzegawczych i może wdrożyć usprawnienia, które zapewnią spełnienie celów usług. Dostawca usług może w tym czasie również dostarczyć dodatkowe zasoby do zarządzania incydentami i problemami.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.