Kształcenie na odległość Przekierowano ze strony: distance education ang. distance learning, distance education, d-learning, dLearning, edukacja na odległość

Kształcenie na odległość - sposób kształcenia, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym (często również czasowym) od kształcącego się. Celem kształcenia na odległość jest przede wszystkim przełamanie barier edukacyjnych takich jak miejsce zamieszkania i sztywne pory zajęć.

Spis treści

Media nauczaniaMediami nauczania mogą być wszystkie środki pośredniczące w procesie komunikowania prezentujące treści nauczania. Mogą być to media techniczne i nietechniczne, personalne i niepersonalne. Należą do nich zarówno drukowane materiały nauczania, jak i media techniki elektronicznej (masowe i niemasowe). Termin medium nauczania ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy i może obejmować zarówno nośniki informacji, jak również inne bodźce kształcenia się, takie jak zachęta, pobudzanie, ocenianie, czy kontrolowanie.

Zasady dydaktyczne kształcenia zdalnegoIstnieją dwie główne zasady dydaktyczne kształcenia zdalnego:

  • Zasada obiektywizacji nauczania - opracowane i utrwalone treści programowe, porady i wskazania odtwarza i przekazuje nieosobowe medium, przechowujące te treści. Powoduje to specyficzne odłączenie procesu nauczania od osoby nauczającej. Taki materiał nauczania jest dobrze zaplanowany pod względem metodycznym i merytorycznym, odznacza się większą przejrzystością i może być stale kontrolowany z punktu widzenia efektywności.
  • Zasada różnicowania mediów - należy pamiętać, że nie każde medium nadaje się w jednakowy sposób do pełnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania. Należy więc wybrać środek przekazu, który będzie odpowiedni do danej sytuacji edukacyjnej.


KorzyściMożna wymienić następujące korzyści związane z wykorzystaniem kształcenia na odległość:
  • zwiększony dostęp do edukacji;
  • elastyczność (każdy uczestnik może uczyć się wtedy, kiedy chce);
  • brak konieczności wynajmowania sali;
  • doskonałe rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych lub chorych, które nie mogą uczęszczać na tradycyjne zajęcia.


KrytykaOsoby korzystające z kształcenia na odległość mogą być zmuszone do zmierzenia się z różnymi problemami, takimi jak domowe czynniki rozpraszające i zawodna technologia, która może znacznie utrudnić przebieg kursu.[1] Uczący się mogą również zmagać się z trudnościami związanymi z kosztem kursu, sposobem kontaktu z osobą prowadzącą kurs i serwisami wspierającymi oraz potrzebą większego doświadczenia.[2]

Komunikacja pomiędzy nauczycielem, a uczestnikami kursu jest kluczowym elementem kształcenia na odległość. W przypadku kształcenia na odległość należy używać w tym celu efektywnych narzędzi. Częstotliwość kontaktu między osobą prowadzącą kurs, a jego uczestnikami jest wciąż kwestią sporną.

Należy również zaznaczyć, że uczestnicy kształcenia na odległość muszą przejść Szkolenie dotyczące sposobu korzystania ze wszystkich narzędzi dostępnych w programie.

UwagiPojęcie d-learningu często bywa błędnie utożsamiane z E-learningiem, który jest tylko jedną z form uczenia się na odległość.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.