Usługa katalogowania (ITIL) Przekierowano ze strony: directory service ang. directory service

Usługa katalogowania - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) aplikacja, która zarządza informacjami o infrastrukturze IT dostępnej w sieci oraz odpowiednimi uprawnieniami dostępu.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.