Koszt bezpośredni (ITIL) Przekierowano ze strony: direct cost ang. direct cost

Koszt bezpośredni - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) koszt świadczenia usługi informatycznej, który może być całkowicie zaalokowany do konkretnego odbiorcy, centrum kosztów itd. Na przykład, koszt dostarczenia serwerów niewspółdzielonych lub licencji na oprogramowanie.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.