Zróżnicowanie opłat (ITIL) Przekierowano ze strony: differential charging ang. differential charging

Zróżnicowanie opłat - technika wykorzystywana do wspierania procesu zarządzania popytem poprzez stosowanie różnych sposobów naliczania opłat dla tej samej funkcji usługi informatycznej w różnych okolicznościach. Na przykład, obniżone opłaty poza godzinami szczytu lub wzrost opłat dla użytkowników, którzy przekraczają dozwolony limit przepustowości łącza.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.