Środowisko rozwojowe (development) (ITIL) Przekierowano ze strony: development environment ang. development environment

Środowisko rozwojowe - środowisko wykorzystywane w fazie ITIL Projektowanie Usług do tworzenia i modyfikowania usługi informatycznej lub aplikacji. Środowiska rozwojowe nie są zazwyczaj poddawane tym samym poziomom kontroli, co środowiska testowe lub produkcyjne.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.