Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych (obszar ISO/IEC 27002) Przekierowano ze strony: development and maintenance ang. Information systems acquisition, development and maintenance

Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie

systemów informatycznych
obszar
ISO/IEC 27002
Logo ISO/IEC
Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002.

Zobacz też

Bibliografia

ISO/IEC 27002, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.