Projektowanie i dostarczanie spójnego potencjału (MSP) Przekierowano ze strony: designing and delivering a coherent capability ang. designing and delivering a coherent capability

Projektowanie i dostarczanie

spójnego potencjału
zasada
MSP
Logo MSP


Projektowanie i dostarczanie spójnego potencjału – jedna z zasad MSP. Stwierdza ona, że program dostarcza potencjał, który powinien być spójny z potrzebami biznesu. Potencjał ten jest opisany w modelu docelowym zaś wszystkie wymagania dotyczące jakości powinny być optymalizowane by zapewnić maksymalny przyrost potencjału przy minimalnym niekorzystnym wpływie na działalność operacyjną.

Spis treści

Spójny potencjał

Aby dostarczany potencjał był spójny, zakres i wyniki (produkty) projektów wymagają starannego określenia. Dryfowanie zakresów projektów oraz wymagań jakościowych może doprowadzić do znaczącego rozmycia się spójności potencjału programu.

Program, poprzez dostarczenie modelu docelowego, musi skupiać się na realizacji szerszego obrazu, dlatego nie powinien przejmować obowiązków zarządzania poszczególnymi projektami. Jednak na poziomie programu konieczne jest zapewnienie wyraźnego zarządzania strategicznego dla projektów. Ponieważ jest wielce prawdopodobne, że potrzeby organizacji w zakresie transformacji będą ewoluowały, zatem program musi za nimi nadążać, wprowadzając stosowne modyfikacje do modelu docelowego. Wówczas poprzez regularne przeglądy projektów odbywa się weryfikacja ich zgodności z celami i planami programu.

Jeśli zmiany zakresu strategii biznesowej są znaczące to potencjał dostarczany przez program może być niespójny lub może nie odpowiadać potrzebom. W takiej sytuacji wykonalność programu może być zakwestionowana a sam program powinien być zatrzymany.

Uwagi

Model docelowy określa, jak organizacja ma wyglądać po zmianie biznesowej i identyfikuje potencjał, jakim musi być dostarczony, aby osiągnąć zakładane korzyści. Każda zmiana zakresu po stronie biznesu może powodować, że trzeba będzie zmodyfikować jakiś projekt lub uruchomić nowy, aby powstały właściwe i odpowiadające zmienionym potrzebom produkty. Model docelowy jest więc takim elementem programu, który pozwala na badanie spójności planowanego dossier projektów oraz oczekiwanych korzyści.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.