Wdrożenie w środowisku produkcyjnym (ITIL) Przekierowano ze strony: deployment ang. deployment

Wdrożenie w środowisku produkcyjnym - czynność w ramach fazy ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) odpowiedzialna za przeniesienie nowego lub zmienianego sprzętu, oprogramowania, dokumentacji, procesu itd. do środowiska produkcyjnego. Wdrożenie w środowisku produkcyjnym jest częścią procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.