Oczekiwania jakościowe klienta (PRINCE2) Przekierowano ze strony: customer’s quality expectations ang. customer’s quality expectations

Oczekiwania jakościowe klienta - element Założeń Projektu określający aspiracje klienta wobec jakości produktu projektu. Oczekiwania te zostają następnie ujęte w Opisie Produktu Projektu.[1]

Spis treści

Skład

Przygotowując dokument można zacząć od odpowiedzi na pytania:
 • Jakie elementy obowiązującego u klienta systemu zarządzania jakością powinny zostać wykorzystane?
 • Jakie inne standardy powinny być wziete pod uwagę przy planowaniu projektu?
 • Jakie rozwiązania wprowadzono do zarządzania zmianami biznesu?
 • Jakie rozwiązania wprowadzono, aby umożliwić efektywne zarządzanie personelem lub klientami, których dotyczyć bedą zmiany?
 • Co zrobiono, aby umożliwić organizacji zarządzanie tymi zmianami po zakończeniu projektu?
 • Jaki stopień satysfakcji zespołu powinien zostać osiągnięty, jeśli będzie się go badało?
 • Jaki stopień satysfakcji klienta powinien zostać osiągnięty, jeśli będzie się go badało?


Pochodzenie

Oczekiwania jakościowe klienta pochodzą od:

Są one dostarczane przez kierownictwo programu albo opracowywane w procesie Przygotowanie Projektu (PP).

Kryteria jakości

 • Oczekiwania jakościowe klienta tworzą kompletna listę wymogów, których spełnienie pozwoli klientowi zaakceptować końcowy produkt projektu.
 • Oczekiwania jakościowe klienta powinny być wyrażone w taki sposób, aby na ich podstawie można było ustalić kryteria akceptacji.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.