Klient (PRINCE2) Przekierowano ze strony: customer ang. customer

Klient - osoba lub grupa, która zleciła pracę i odniesie korzyści z jej końcowych rezultatów.[1]

Uwagi

W metodyce PRINCE2 pojęcie klienta używane jest głównie w kontekście komercyjnej relacji klient/dostawca.

W odniesieniu do triady głównych interesariuszy projektu (biznes, dostawca i użytkownik), klient może być rozumiany jako wspólna reprezentacja interesów użytkownika i biznesu. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy organizacja wypuszcza na rynek nowy produkt. Wówczas interesy biznesu zrównują się z interesami dostawcy, a "klient" jest równoznaczny z "użytkownikiem".

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.