Kultura (ITIL) Przekierowano ze strony: culture ang. culture

Kultura - zbiór wartości współdzielonych przez grupę ludzi, obejmujący oczekiwania co do sposobu zachowania, idei, wierzeń i praktyk.[1]

Zobacz też

wizja

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 5 września 2015 r.