Program wieloorganizacyjny (MSP) Przekierowano ze strony: cross-organizational programme ang. cross-organizational programme, cross-cutting programme

Program wieloorganizacyjny (program przekrojowy) - program wymagający zaangażowania więcej niż jednej organizacji w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Czasami nazywany także programem przekrojowym ((ang. cross-cutting).[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.