Krytyczny czynnik sukcesu (ITIL) Przekierowano ze strony: critical success factor ang. critical success factor, CSF

Krytyczny czynnik sukcesu - coś, co musi się wydarzyć, by usługa informatyczna, proces, plan, projekt lub inna czynność mogły odnieść sukces. Do mierzenia każdego krytycznego czynnika sukcesu (ang. CSF) stosuje się kluczowe wskaźniki wydajności (ang. KPI-s). Na przykład, krytyczny czynnik sukcesu "zabezpieczyć usługi informatyczne w trakcie wprowadzania zmian" może być mierzony przez kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak "procentowy spadek liczby nieudanych zmian" i "procentowy spadek zmian powodujących incydenty" itp.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.