Przeciwdziałanie (ITIL) Przekierowano ze strony: countermeasure ang. countermeasure

Przeciwdziałanie - termin ten może być używany w odniesieniu do typu kontroli. Głównie stosuje się go w odniesieniu do mierzenia narastającej odporności, odporności na błędy lub niezawodności usługi informatycznej.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.