Typ kosztu (ITIL) Przekierowano ze strony: cost type ang. cost type

Typ kosztu - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) wyższy poziom kategorii, do której przypisywane są koszty w procesie budżetowania i zarządzania kosztami usług informatycznych, na przykład: sprzęt, oprogramowanie, ludzie, pomieszczenia, koszt zewnętrzny i przeniesienie (transfer).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.