Ład korporacyjny (MSP) Przekierowano ze strony: corporate governance ang. corporate governance

Ład korporacyjny - ciągłe działanie utrzymywania solidnego systemu kontroli wewnętrznej, za pomocą którego dyrektorzy i inni członkowie wyższej kadry kierowniczej danej organizacji (korporacji) zapewniają, że efektywne systemy zarządzania wraz z systemami monitorowania i kontroli finansowej, zostały wdrożone celem ochrony aktywów, zdolności zarobkowej oraz reputacji danej organizacji.[1]

Zobacz też

Ład programu

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.