Kontrola (ITIL) Przekierowano ze strony: control ang. control

Kontrola - w sensie zarządzania ryzykiem jest to upewnienie się, iż cel biznesowy został osiągnięty lub proces jest przestrzegany. Kontrola obejmuje m.in. polityki, role, RAID, czy zamki w drzwiach. Kontrola nazywana jest czasami przeciwdziałaniem lub ochroną/zabezpieczaniem. Kontrola oznacza również zarządzanie wykorzystaniem i zachowywaniem się elementów konfiguracji (ang. CI-s), systemu lub usługi informatycznej.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.