Ciągła eksploatacja (ITIL) Przekierowano ze strony: continuous operation ang. continuous operation

Ciągła eksploatacja - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) podejście lub projekt w celu wyeliminowania planowanych przestojów. Należy zauważyć, iż poszczególne elementy konfiguracji (ang. CI-s) mogą być niedostępne przy jednoczesnej dostępności usługi informatycznej.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.