Element konfiguracji (ITIL) Przekierowano ze strony: configuration item ang. configuration item, CI

Element konfiguracji - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) dowolny komponent lub inny zasób usługi, który musi być zarządzany w celu dostarczania usług informatycznych. Informacje na temat każdego elementu konfiguracji (ang. CI) są umieszczane w zapisie konfiguracji w systemie zarządzania konfiguracją (ang. CMS) i utrzymywane podczas cyklu życia przez proces zarządzania komponentami usług i konfiguracją. Elementy konfiguracji (ang. CI-s) znajdują się pod kontrolą zarządzania zmianami. Do elementów konfiguracji (ang. CI-s) zaliczają się zazwyczaj usługi informatyczne, sprzęt, oprogramowanie, budynki, ludzie oraz formalna dokumentacja, taka jak na przykład dokumentacja procesu oraz umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. SLA).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.