Kontrola konfiguracji (ITIL) Przekierowano ze strony: configuration control ang. configuration control

Kontrola konfiguracji - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) odpowiedzialna za prawidłowe zarządzanie dodawaniem, modyfikowaniem lub usuwaniem elementów konfiguracji (CI-s), na przykład poprzez zgłoszenie zmiany lub wniosek o usługę.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.