Zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów (ITIL) Przekierowano ze strony: component capacity management ang. component capacity management, CCM

Zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów (zarządzanie pojemnością komponentów) - podproces w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) procesu zarządzania potencjałem wykonawczym, odpowiedzialny za zrozumienie zdolności wykonawczej, użycia i jakości elementu konfiguracji. Dane są zebrane, zapisane i analizowane, aby można było użyć ich w planie zarządzania zdolnością wykonawczą.[1]

Uwaga

Nadal dość często spotyka się stosowane inne tłumaczenie angielskiego terminu component capacity management, więc prawem uzusu uwzględniamy zarządzanie pojemnością komponentów.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.