Rekomendacja zamknięcia projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: closure recommendation ang. closure recommendation

Rekomendacja zamknięcia projektu - propozycja przygotowana przez Kierownika Projektu dla Komitetu Sterującego w celu wysłania w formie powiadomienia o zamknięciu projektu, kiedy komitet jest przekonany, że projekt można zamknąć.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.