Zamknięcie (ITIL) Przekierowano ze strony: closure ang. closure

Zamknięcie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) czynność zmiany stanu danego incydentu, problemu, zmiany itp. na stan zamknięty.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.