Analiza chronologiczna (ITIL) Przekierowano ze strony: chronological analysis ang. chronological analysis

Analiza chronologiczna - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) technika stosowana w celu znalezienia prawdopodobnej przyczyny powstawania problemów. Wszystkie dostępne dane dotyczące problemu są zbierane i sortowane według daty i czasu dla dokładnego odzwierciedlenia opisu przebiegu czasowego. Analiza chronologiczna umożliwia zidentyfikowanie zdarzeń, które zostały wywołane przez inne zdarzenia.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.