Certyfikacja Przekierowano ze strony: certification ang. certification

Certyfikacja - wydawanie certyfikatu w celu potwierdzenia zgodności z normą. Certyfikacja wymaga przeprowadzenia formalnego audytu przez niezależną i akredytowaną osobę. Termin ten używany jest również w znaczeniu uzyskania certyfikatu potwierdzającego, że dana osoba osiągnęła pewien poziom kwalifikacji.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.