Praca dorywcza Przekierowano ze strony: casual work ang. casual work

Praca dorywcza - każda praca, która trwa przez krótki okres i nie ma charakteru powtarzalnego. Praca dorywcza jest rodzajem pracy sezonowej, ale różni się od niej tym, że dotyczy w zasadzie każdego zajęcia. Nie została ona zdefiniowana przez Kodeks Pracy, ale jej definicja funkcjonuje w języku potocznym.

Spis treści

Praca dorywcza ze strony zatrudniającego

Praca dorywcza ze strony zatrudniającego umożliwia rozbudowywanie lub redukowanie zatrudnienia w firmie w zależności od koniunktury. Podczas zatrudnienia w pracach dorywczych istotną rolę odgrywa forma zawierania umów. Ograniczenia w zatrudnianiu podczas prac dorywczych dotycza przede wszystkim dzieci, które nie mają 16 lat oraz młodocianych, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

Praca dorywcza w Polsce

W Polsce na pracę dorywcza decydują się zarówno kobiety i mężczyźni. Zazwyczaj motywuje ich do tego trudna sytuacja na rynku pracy, chęć dorobienia dodatkowych pieniędzy lub zdobycia doświadczenia zawodowego. Liczną grupą, która szuka zatrudnienia w pracy dorywczej są studenci, którzy nie chcą jeszcze pracować na cały etat, by mieć czas na naukę.

Typy pracy dorywczej

Typami pracy dorywczej są:
  • opieka nad dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi lub zwierzętami,
  • udzielanie korepetycji,
  • tłumaczenia,
  • sprzątanie,
  • prowadzenie domu,
  • ogrodnictwo (np. koszenie trawy),
  • gastronomia (np. praca w barze lub restauracji),
  • transport (np. rozwożenie pizzy).


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.