Kasa (stanowisko) Przekierowano ze strony: cash desk ang. cash desk

! Ten artykuł dotyczy stanowiska (miejsca). Zobacz też: Kasa (rachunkowość).

Kasa – stanowisko (miejsce) wyznaczone i odpowiednio przygotowane w celu przechowywania, przyjmowania i wydawania pieniędzy w placówkach prowadzących działalność gospodarczą. Zazwyczaj są to specjalnie przygotowane boksy lub pomieszczenia, często odpowiednio zabezpieczone przed napadem, kradzieżą lub włamaniem, obsługiwane przez Kasjera, zwykle wyposażone w elektroniczne urządzenia kasowe (stanowisko komputerowe, kasa fiskalna, liczarka banknotów) i alarmowe. W placówkach o dużym nasileniu ruchu (banki, poczta, dworce komunikacji publicznej) często oznaczane jako okienko kasowe.

Spis treści

Dokumenty kasowe

  • KP (kasa przyjmie) – pokwitowanie odbioru gotówki przez kasę firmy,
  • KW (kasa wyda) – pokwitowanie wypłaty gotówki z kasy firmy,
  • RK (raport kasowy) – dokument zbiorczy operacji kasowych w ciągu określonego okresu.


UwagiObecnie w wielu organizacjach kasy zostały zlikwidowane, a pieniądze (np. wynagrodzenia pracownicze, zaliczki) są przelewane na konto bankowe.

Zobacz też

Bibliografia

Kasa (stanowisko), Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.