Wydatki inwestycyjne (ITIL) Przekierowano ze strony: capital expenditure ang. capital expenditure, CAPEX

Wydatki inwestycyjne[1]

Zobacz

nakłady inwestycyjne

Uwaga

W języku polskim używa się odpowiedników: koszty (utrzymania) i nakłady (inwestycyjne). Pojęcia te mają znaczenie przy prowadzeniu księgowości, albowiem nakłady nie są wliczane do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, odliczana jest jedynie rata amortyzacyjna.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.