Symulacja biznesowa Przekierowano ze strony: business simulation ang. business simulation

Symulacja biznesowa - symulacja używana w szkoleniach biznesowych lub podczas analizy. Może opierać się m.in. na scenariuszu. Rodzajem symulacji biznesowej jest Gra biznesowa.

CeleSymulacja biznesowa ma na celu m.in.:
  • nauczenie strategicznego myślenia;
  • rozwój umiejętności analizy finansowej;
  • rozwój umiejętności analizy rynku;
  • rozwój umiejętności pracy zespołowej.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.