Proces biznesowy (ITIL) Przekierowano ze strony: business process ang. business process

Proces biznesowy - proces należący do organizacji biznesowej i realizowany przez nią, ułatwiający dostarczenie produktu lub usługi końcowemu odbiorcy (klient końcowy). Przykładem jest proces zakupu, który umożliwia detaliście świadczenie usług końcowym odbiorcom. Wiele procesów biznesowych opiera się o usługi informatyczne.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.