Działania biznesowe (ITIL) Przekierowano ze strony: business operations ang. business operations

Działania biznesowe (działalność operacyjna biznesu) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) czynności związane z monitorowaniem i zarządzaniem procesami biznesowymi, wykonywane z dnia na dzień.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.