Cel biznesowy (ITIL) Przekierowano ze strony: business objective ang. business objective

Cel biznesowy - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) cel procesu biznesowego lub organizacji biznesowej jako całości. Cele biznesowe wspierają wizję biznesową, dostarczają wskazówek dotyczących strategii informatycznych i są często wspierane przez usługi informatyczne.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.