Plan ciągłości biznesu (ITIL) Przekierowano ze strony: business continuity plan ang. business continuity plan, BCP

Plan ciągłości biznesu (plan zapewnienia ciągłości biznesu) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) plan wyznaczający kolejne etapy przywracania procesów biznesowych po ich przerwaniu. Określa on również czynniki wyzwalające podjęcie działań, osoby zaangażowane w proces, kanały komunikacyjne itp. Ważną część planów ciągłości biznesu (ang. BCP) stanowią plany ciągłości świadczenia usług informatycznych.[1]

Obszerniejszy opis w artykule plan ciągłości biznesu.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.