Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym (MSP) Przekierowano ze strony: business case management ang. business case management

Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym - sposób, w jaki przesłanki programu, jego cele, korzyści oraz ryzyko są przedstawione z perspektywy inwestycji, jaką jest program oraz jak te informacje są utrzymywane, korygowane i oceniane w trakcie trwania programu.[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.