Tolerancja korzyści (PRINCE2) Przekierowano ze strony: benefits tolerance ang. benefits tolerance

Tolerancja korzyści - dopuszczalne odchylenie dla oczekiwanej korzyści, informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja korzyści jest udokumentowana w Uzasadnieniu Biznesowym.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.