Korzyść (MSP) Przekierowano ze strony: benefit ang. benefit

Korzyść - mierzalna poprawa, wynikająca z osiągniętego rezultatu, uznawana przez jednego lub więcej interesariuszy za zaletę. Korzyść przyczynia się do osiągnięcie jednego lub więcej celów organizacji (firmy).[1]

Zobacz też

Niekorzyść (MSP)

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.